Dokumentacja

Przygotowujemy  kompletną dokumentacji do rejestracji i legalizacji pojazdów w Urzędzie Dozoru Technicznego, dla niżej wymienionych samochodowych urządzeń transportu bliskiego (UTB) podlegających przepisom UDT
• Żurawie przenośne (HDS-y)
• Żurawie przewoźne
• Podesty ruchome: platformy, windy załadowcze, podnośniki koszowe
• Dźwigniki: hakowce, bramowe, itp.

REJESTRACJA (Legalizacja) w UDT wymienionych urządzeń i wykonanie badania odbiorczego przeprowadzamy w naszej firmie.

W przypadku rejestracji urządzenia w UDT i wykonania badania odbiorczego zakres usługi obejmuje:

• Weryfikację danych urządzenia i podwozia
• Ocenę stanu technicznego urządzenia
• Przygotowanie kompletnej dokumentacji dozorowej
• Wykonanie przeglądu konserwacyjnego i założenie dziennika konserwacji
• Organizację i obsługę badania odbiorczego z udziałem inspektora UDT

©2018 L I F T S E R W I S

Search